T +31 (0)181 301 300

info@adquipment.nl

Zoek

Realtime dosimetrie: een trainingsconcept

Verhoog bewustwording door training

Realtime dosimetrie is nuttig bij regulier gebruik tijdens interventies om inzicht te verschaffen in blootstelling aan straling. Door realtime dosimetrie toe te passen als onderdeel van een trainingsconcept wordt de toegevoegde waarde nog veel groter. In dit blog beschrijven we een voorbeeld van een trainingsconcept rondom realtime dosimetrie zoals dit in de praktijk goed werkt.

Voorbereiding
Wanneer je aan de slag wilt met een trainingsopzet rondom realtime dosimetrie, is het van belang dat de juiste collega’s hierbij betrokken worden. In de praktijk zien we vaak dat de volgende personen betrokken zijn:
- projectleider;
- manager radiologie;
- stralingsdeskundige / klinisch fysicus;
- klinisch fysisch medewerker;
- radioloog / cardioloog;
- radiodiagnostisch laborant;
- verdere belanghebbenden.

Verdere voorbereiding is het installeren en configureren van de RaySafe i3: monitor en badges. Dit in aanloop naar de eerste fase: de 0-meting. Bepaal hierbij ook op welke positie de badge tijdens het trainingsconcept gedragen wordt. Bijvoorbeeld op of onder het loodschort, op de schoenen of op de bril.

0-meting
Een 0-meting is van groot belang om inzicht te verkrijgen in de beginsituatie. Stel allereerst de RaySafe i3 badges zo in dat deze wel gekoppeld zijn, maar niet getoond worden op de monitor. Hiermee is de 0-meting zo zuiver mogelijk, omdat men nu niet ziet aan welke dosis men blootgesteld wordt. Voor de 0-meting wordt vaak zo’n 5 werkdagen genomen zodat er voldoende ingrepen plaatsvinden voor een goed inzicht. Evalueer na deze 5 dagen de eerste meetresultaten.


Training
De evaluatie van de 0-meting is een goed uitgangspunt voor de trainingsfase. Deze wordt als volgt opgebouwd.

Theorie:
- opfrissen basiskennis röntgenstraling / strooistraling;
- maatregelen ter bescherming;
- werking van de RaySafe i3.

Praktijk:
- demonstreren van de werking van beschermingsmaatregelen aan de hand van realtime dosimetrie.

Plan van aanpak:
- werk in duo’s die regelmatig samenwerken;
- stel, op basis van de 0-meting en training, per persoon een verbeteringsplan stralingsveiligheid op;
- spreek met de duopartner af dat je elkaar aanspreekt/helpt binnen het trainingsconcept;
- presenteer het actieplan aan de collega’s;
- bespreek en evalueer het plan met de duopartner op wekelijkse basis.

Evaluatie
Er wordt op twee momenten geëvalueerd in het proces:
- tussenevaluatie: 4 weken na de training;
- eindevaluatie: 8 weken na de training.

Vergelijk de meetwaarden van de tussenevaluatie en de eindevaluatie met de 0-meting en kom tot conclusies en aanbevelingen. Hierbij is vaak de projectleider of klinisch fysicus betrokken die de meetwaarden bijhoudt. In hoeverre is de blootstelling aan straling verminderd?

Stel hier jouw vraag »

Deze blogpost is geplaatst door Wilko Zoetekouw

accountmanager voor realtime dosimetrie.

Contact
T +31 (0)181 301 300
F +31 (0)181 301 309
info@adquipment.nl

Volg ons op
Linked In

Adres
Chr. Huygensweg 25
3225 LD Hellevoetsluis

Expeditie
Chr. Huygensweg 25D
3225 LD Hellevoetsluis