T +31 (0)181 301 300

info@adquipment.nl

Zoek

Kwaliteitsborging

Uw zekerheid door certificering

AdQuipment medical b.v. streeft naar kwaliteitsbewustwording in alle geledingen. Het kwaliteitshandboek kan gezien worden als een basis hiervoor, in de vorm van een samenvatting met verwijzing naar alle relevante documenten.

Het kwaliteitssysteem is opgezet conform de eisen van de kwaliteitssysteemnormen ISO 9001:2015 en EN-ISO 13485:2016. Naast deze systeemnormen richt het kwaliteitssysteem zich op het voldoen aan de wettelijke eisen waaronder de Richtlijn/Verordening Medische Hulpmiddelen voor zover van toepassing op de opslag en distributie.

Om nu en in de toekomst de nodige wendbaarheid en commerciële aantrekkelijkheid in de markt te behouden, dienen de in dit document omschreven procedures gehanteerd te worden. Bovendien dienen de procedures op gezette tijden getoetst en zo nodig bijgesteld te worden.

Bekijk onze certificaten.

Contact
Chr. Huygensweg 25
3225 LD Hellevoetsluis
T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl

Goederenontvangst
Chr. Huygensweg 25D
3225 LD Hellevoetsluis


Volg ons op
Linked In