T +31 (0)181 301 300

info@adquipment.nl

Zoek

Fototherapie thuis: een aanpak

Waar te beginnen

Fototherapie thuis kan ervoor zorgen dat een pasgeborene eerder naar huis kan of thuis kan blijven na een thuisbevalling. Logischerwijs is de aandacht voor fototherapie thuis groeiende. Er zijn meerdere ziekenhuizen die er al mee werken. Vele andere ziekenhuizen zetten zich in om dit op korte termijn aan te kunnen bieden.

De pasgeborenen waar het om gaat moeten voldoen aan inclusie criteria met hyperbilirubinemie. Belangrijke voorwaarden voor de fototherapie thuis zijn dat de veiligheid voor het kind en de verantwoordelijkheid voor de betrokkenen goed geborgen is. Denk hierbij aan het veilig kunnen slapen voor de pasgeborene, veilig gebruik van de apparatuur en de elektrische veiligheid.

De BiliCocoon BAG is een apparaat voor fototherapie dat goed in te zetten is voor thuis gebruik. Voor ieder ziekenhuis werkt dit anders, wel zijn er een aantal standaard stappen die van toepassing. Hieronder volgt een voorbeeld van de aanpak voor fototherapie thuis.


Projectleider
Wanneer er in het ziekenhuis interesse ontstaat voor fototherapie thuis dan adviseren we iemand van de afdeling aan te wijzen als "projectleider". Het werkt prettig dat één iemand overzicht heeft over de status en voortgang van de invoering. In sommige gevallen wordt "fototherapie thuis" als afstudeerproject gekozen en is het een leuke opdracht om de opleiding mee af te ronden. In andere gevallen is vaak een verpleegkundig specialist projectleider.

Betrokkenen en afspraken
Rondom de opzet van fototherapie thuis zijn veel disciplines betrokken. Om alles in goede banen te leiden is het van belang iedereen tijdig bij het project te betrekken. Denk hierbij aan:
- kinderartsen;
- verpleegkundig specialisten / physician assistants;
- verpleegkundigen;
- afdeling medische technologie;
- hygiëne / infectiepreventie;
- bloedafnamedienst van het ziekenhuis of de regio;
- organisatie van verloskundigen in de regio;
- organisatie van kraamzorg in de regio.

Een deel van deze betrokkenen heeft een actieve rol in het proces zoals het beoordelen van de gemeten bili-waarden, het instrueren van de betreffende ouders of het technisch controleren van het toestel. Als we kijken naar bijvoorbeeld kraamzorg dan zien we dat het prettig is dat ook zij op de hoogte zijn. Vaak vervult de kraamzorg een observerende rol.

De verantwoordelijkheden rondom de fototherapie dienen verdeelt te worden in de projectgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van de apparatuur.

Proces
Met de input van de betrokkenen partijen kan een opzet van het proces van Fototherapie thuis gemaakt worden. Een voorbeeld van het proces van Fototherapie thuis kun je lezen in een volgend blog.

Wilt u meer weten over Fototherapie thuis? Laat het ons weten.

Stel hier uw vraag aan Irma »

Deze blogpost is geplaatst door Irma Damhuis,

accountmanager en ervaringsdeskundige voor Fototherapie thuis.

Contact
Chr. Huygensweg 25
3225 LD Hellevoetsluis
T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl

Goederenontvangst
Chr. Huygensweg 25D
3225 LD Hellevoetsluis


Volg ons op
Linked In