T +31 (0)181 301 300

info@adquipment.nl

Zoek

Veel toegepaste situaties RaySafe i3

In welke situaties zet u de RaySafe i3 in?

De RaySafe i3 is een realtime dosimetrie systeem dat werkt met badges. In al veel ziekenhuizen wordt de RaySafe i3 ingezet ter bescherming van de medewerkers. Door middel van metingen van de i3 kunnen de beschermingsmiddelen tegen straling zo effectief mogelijk ingezet worden. In dit blog nemen we u mee in twee veelvoorkomende situaties waarbij de i3 zeer effectief is.

Gedurende ingreep in (hart)katheterisatie lab of interventiekamer
Bij een patiënt zijn hartproblemen geconstateerd. Hierdoor moet er een ingreep plaatsvinden in het katheterisatie laboratorium. In het kath-lab zijn er twee behandelend artsen, een OK-assistent en een verpleegkundige aanwezig. Uiteraard dragen ze alle vier persoonlijke beschermingsmiddelen en maken ze gebruik van verdere hulpmiddelen tegen straling in het lab.

Alle vier dragen ze ook een i3 badge boven hun loodschort. De badges zijn gekoppeld aan hun naam. Deze worden weergegeven op het scherm van de i3. Deze is gemonteerd naast de reguliere monitor in het lab. Het scherm geeft realtime dosimetrie aan.

Tijdens de ingreep houden ze alle vier hun eigen waarde op de monitor in de gaten. Beiden artsen willen kijken of de straling die ze ontvangen nog verder kunnen verlagen. Tussen de arm van de patiënt en de tafel constateren ze een minimale opening. Ze vullen deze op met een loodflap. Hierna gaan ze verder met de procedure. Op de monitor van de i3 wordt nu een lagere waarde geconstateerd. Dankzij dit soort kleine aanpassingen kan er een groot verschil worden gemaakt in blootstelling aan straling.

Voorbereiding ingebruikname C-boog
Bij installatie van een C-boog wordt er door de klinisch fysicus gecontroleerd of de opstelling van de C-boog en de hulpmiddelen juist zijn gepositioneerd. Dit ter bescherming van de medewerkers die bij ingrepen aanwezig zijn.

Er worden fantomen op de ingreeptafel geplaatst om een patiënt na te bootsen. Waarna de klinisch fysicus alle hulpmiddelen zo optimaal en realistisch mogelijk positioneert. De klinisch fysicus plaatst de badges op de positie waar normaal gesproken de werknemers staan. Hij plaatst twee badges naast de ingreeptafel waar de artsen staan, een op de positie van de OK-assistent en een op de positie waar de verpleegkundige zich vaak zal bevinden. De klinisch fysicus activeert de C-boog en bootst zo realistisch mogelijk een dergelijke ingreep na. Hij evalueert hierna de gemeten waarden per badge en zal waar nodig aanpassingen doen. Dit kan zijn in de opstelling van de C-boog, beschermingsmiddelen of positionering van het personeel.

Dankzij de klinisch fysicus en de RaySafe i3 kunnen er nu zo veilig mogelijk ingrepen uitgevoerd worden in deze kamer.

Wilt u weten in welke situaties u de i3 nog meer kunt inzetten?

Meer informatie


Deze blogpost is geplaatst door Wilko Zoetekouw,

accountmanager voor stralingstestapparatuur

Meer informatie

Contact
Chr. Huygensweg 25
3225 LD Hellevoetsluis
T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl

Goederenontvangst
Chr. Huygensweg 25D
3225 LD Hellevoetsluis


Volg ons op
Linked In