T +31 (0)181 301 300

info@adquipment.nl

Zoek

Bewustwording door realtime dosimetrie

Hogere stralingsveiligheid met realtime dosimetrie

Realtime persoonlijke dosimetrie maakt het ook mogelijk om achteraf te analyseren waar en wanneer we aan welke dosis straling blootgesteld zijn geweest. De informatie op het moment zelf brengt al veel inzicht met zich mee. Daarbij kan het ook erg waardevol zijn om op de metingen in te zoomen en de dosis waaraan we blootgesteld zijn te evalueren. Zo kun je een specifieke ingreep of groep medewerkers onder de loep nemen en het gehele proces rondom deze ingreep inzichtelijk maken.

Toepassen van realtime dosimetrie: een voorbeeld
Een mooi voorbeeld was de analyse van een groep interventieradiologen in een Nederlands ziekenhuis. Aan de hand van algemene dosimetrie werd opgemerkt dat één van de interventieradiologen gemiddeld aan 40% meer dosis blootgesteld werd dan zijn/haar collega’s. Naar aanleiding hiervan is men met realtime dosimetrie verder gaan onderzoeken waar dit verschil uit voortkwam. Door zowel tijdens ingrepen als achteraf de blootgestelde dosis te analyseren werd duidelijk wanneer deze persoon aan de hoogste dosis werd blootgesteld. Uit deze analyse bleek dat de betreffende persoon vooral bij één specifieke ingreep aan deze hogere dosis werd blootgesteld. Op basis hiervan is men de handelingen tijdens deze ingreep gaan bekijken om te achterhalen waardoor het verschil in blootstelling ontstond. Dit inzicht heeft bewustwording gecreëerd op basis waarvan men verbeteringen toe is gaan passen.

Het betreffende team heeft de mogelijke verbeteringen besproken zoals tijd van straling, afstand, werkhouding en beschermingsmiddelen. Door deze aspecten tijdens de ingreep realtime te monitoren, zijn er voorstellen ontstaan om dit te optimaliseren. Door met name de afstand tot het röntgentoestel te vergroten en minder over de patiënt te buigen tijdens het doorlichten werd een groot verschil bereikt ten opzichte van de voorgaande situatie. Deze gedragsverandering heeft tot aanzienlijke optimalisatie geleidt. Werknemers gaven aan dat het realtime inzicht als waardevol wordt ervaren en een veiliger gevoel met zich meebrengt.

Meer inzicht door realtime dosimetrie
Het inzicht dat realtime dosimetrie geeft, creëert bewustwording waarmee we verandering in ons gedrag teweeg kunnen brengen met als doel een optimale stralingsveiligheid.

Wilt u meer weten over realtime dosimetrie? Laat het ons weten.

Stel hier uw vraag aan Wilko »

Deze blogpost is geplaatst door Wilko Zoetekouw,

accountmanager voor realtime dosimetrie.

Contact
T +31 (0)181 301 300
F +31 (0)181 301 309
info@adquipment.nl

Volg ons op
Linked In

Adres
Chr. Huygensweg 25
3225 LD Hellevoetsluis

Expeditie
Chr. Huygensweg 25D
3225 LD Hellevoetsluis