T +31 (0)181 301 300

info@adquipment.nl

Zoek

Elektrische veiligheid gemeten, en nu?

Blog over interpreteren en verwerken van metingen

Je hebt een veiligheidsmeting uitgevoerd aan de hand van de IEC60601 of IEC62353 en de klasse van het te testen apparaat. Wat doen we nu met de meetwaarden?

Nadat alle metingen zijn uitgevoerd kun je de veiligheidstest gaan afronden. De veiligheidstester of het testautomatiseringsprogramma toont een samenvatting van de uitgevoerde metingen en de resultaten daarvan. De resultaten van de metingen worden door de veiligheidstester of het testautomatiseringsprogramma automatisch vergeleken met de grenswaarden die voortkomen uit de norm en klasse die vooraf ingesteld zijn. Op basis hiervan is de volledige test “Passed” of “Failed”.


Passed
Wanneer alle metingen binnen de grenswaarden vallen zal de test als “Passed” getoond worden. Controleer de resultaten van de metingen dan nog even om te zien of er afwijkende resultaten te zien zijn, ook al vallen deze binnen de grenswaarden.

Failed
Wanneer een of meerdere meetresultaten boven de gestelde grenswaarden komt dan zal de veiligheidstester of het testautomatiseringsprogramma de test aangeven als “failed”. Controleer dan de meetresultaten en kijk bij welk testonderdeel het resultaat buiten de grenswaarde valt. Op basis van het testonderdeel waar het meetresultaat afwijkt kun je passende vervolgactie ondernemen. Hier komt verdere kennis van elektrische veiligheid bij kijken.

Opslaan van meetresultaten
Of de test nu “passed” of “failed” is, de vervolgstap na de testsamenvatting is het opslaan van de meetresultaten. Dit gaat direct uit de elektrische veiligheidstester of het testautomatiseringsprogramma. Van belang is om een goede bestandsnaam te kiezen.

Herleidbaarheid
Op basis van de bestandsnaam kun je het meetrapport goed herleiden. Dit is niet alleen praktisch als je zelf een meting terug wilt zoeken maar ook vele kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld ISO13485 vereisen een goed ingericht systeem om meetresultaten te herleiden. Of u nu het meetrapport opslaat als testbestand of als PDF, in het rapport staan altijd de gegevens die van belang zijn zoals gegevens van het te testen toestel, meetstandaarden, grenswaarden, firmwareversie, softwareversie enzovoorts. Er zijn vele mogelijkheden om de meetrapportage te koppelen of verwerken in een “asset database” waarin de onderhoudsinformatie van de betreffende apparatuur wordt beheerd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Stel hier uw vraag aan Teun »


Deze blogpost is geplaatst door Teun Kruithof,

accountmanager Biomedische testapparatuur.

Contact
Chr. Huygensweg 25
3225 LD Hellevoetsluis
T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl

Goederenontvangst
Chr. Huygensweg 25D
3225 LD Hellevoetsluis


Volg ons op
Linked In